Omsi Gård:

 

 Gård

 

 Maskiner

 

 Jakt

 

 Hunder

 

 Hytte

 

 Familie

 

Gjestebok

 

Linker

Omsi Gård:

 

Omsi Gård (av almsvin, altså almeng) er en gård i Nittedal kommune på Romerike. Gården ligger i ravinelandskapet langs Nitelva, med varierende kulturlandskap og terreng. Fra gammelt av var gården en prestegård, med sete for sognepresten i Nittedal sogn. I 1995 kjøpte Ellen og Ole-Petter Thingelstad gården av Opplysningsvesenets fond, som igjen overdro gården til Heidi og Jørgen Thingelstad i 2007. Gården har 275daa dyrket mark og 360daa skog, godt arrondert i en teig rundt gårdstunet. Det er et moderne grisehus i låven, som drives av nabogården Østre Dal, som også er en god samarbeidspartner på maskinsiden. Den dyrkede marken brukes til kornproduksjon, hvor ønsket om å produsere matkorn er stort. Dette vil si at gården prøver å dyrke mest mulig hvete, for både å sikre matfat og økonomisk bærekraft.

 

Gården sett fra sørøst en tidlig vårdag i 2007. Denne retningen er også dominerende vindretning.

 

Først i fra sørvest, deretter fra nord.

 

Bildet er fra 2.juledag 2009, hvor vi fikk 45cm snø.       Omsi fra øst, med våningshuset på Søndre Dal i hvitt til

Dette gir både julestemning og fart i snøbrøytingen.      venstre.

 

Nabogården Østre Dal sett rett fra syd. Gode naboer og gode samarbeidspartnere.

 

Bildet er fra tresking høsten 2007, med middels avling av havre, Hurdal sorten. Kommende maskinfører

vurderer valg av teigopplegg. Oppe i åsen kan Ringnes Bryggerier ses, som ligger ved Gjelleråsen.

 

 

 

Omsi Gård © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use