Omsi Gård:

 

 Gård

 

 Maskiner

 

 Jakt

 

 Hunder

 

 Hytte

 

 Familie

 

Gjestebok

 

Linker

Jakt:

Eiendommen har leid ut jaktbart areal til Grunneierlaget område 3 Nittedal. Derfor kan alle som kjøper jaktkort hos grunneierlaget jakte på eiendommen. Både skogen og beitelandskapet som tilhører gården er rike viltbiotoper, og vi er kjent med at det foregår jakt på elg, rådyr, hare, bever, rev, grevling, mår og duer på Omsi Gård. Grunneierlaget driver aktiv viltpleie, og har en god forvaltning av resursene.

 

Ole-Petter med fin bukk felt på Omsi Gård høsten 2008

 

 

Øyvind og Ole-Martin med god fangst av duer høsten 2008, 128 stk på halvannen time

 

Jørgen med stor ku felt på Søndre Holm Gård i los for Kleggelias Balder høsten 2008, slaktevekt 268 kg

 

Ole-Petter og Jørgens småbukker felt på Omsi Gård høsten 2009, 45 minutter og 100m fra hverandre

 

Ørret tatt sammen med Ole-Martin og Cecilie i Vassnebbvatnet, Todalen, sommer 2008

 

Storseikonkurranse vunnet av Jørgen, med Jens Kristian og Kjetil på 2. og 3. plass, Todalen, sommer 2008

 

 

 

Selvfangede krabber på søgnekysten, sommer 2007, med selvlaget krabbelykt, store dønninger

høy risiko.

 

Skabb er dessverre hyppig observert på revestammen i området, og infiserte dyr avlives.

 

Flott rådyrbukk som holdt til sølvmedalje, felt på Omsi gård høsten 2007 av Jørgen.

 

 

 

 

 

Omsi Gård © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use